Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 2022-07-12

WEBSITE DISCLAIMER

De informatie die door Blends (‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘onze’, ‘ons’) op blends.cloud (de ‘Site’) wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van informatie op de site.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID jegens U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

EXTERNE LINKS DISCLAIMER

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en functies. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, adequaatheid, validiteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

De geschetste Disclaimer is bijvoorbeeld gemaakt met PolicyMaker.io, een gratis webtoepassing voor het genereren van hoogwaardige juridische documenten. De disclaimer-generator van PolicyMaker is een gebruiksvriendelijke tool voor het maken van een uitstekend voorbeeld van een disclaimer-sjabloon voor een website, blog, eCommerce-winkel of app.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES WORDEN GEKOPPELD. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

GETUIGENISSEN DISCLAIMER

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de echte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en hoeven niet noodzakelijk representatief te zijn voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en je moet er niet vanuit gaan dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben.

UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN.

De getuigenissen op de site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen letterlijk op de site zoals opgegeven door de gebruikers, behalve voor de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige getuigenissen zijn mogelijk ingekort omwille van de beknoptheid, omdat de volledige getuigenis externe informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De meningen en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en meningen.

FOUTEN EN OMISSIES DISCLAIMER

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site is verkregen uit betrouwbare bronnen, is Content & Coffee niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt geleverd “zoals het is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In geen geval zullen Content & Coffee, haar gerelateerde partnerschappen of bedrijven, of de partners, agenten of werknemers daarvan aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die wordt genomen op basis van de informatie op deze site of voor enige gevolg, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

LOGO’S EN HANDELSMERKEN DISCLAIMER

Alle logo’s en handelsmerken van derden waarnaar wordt verwezen op contentcoffee.com zijn de handelsmerken en logo’s van hun respectieve eigenaren. Het opnemen van dergelijke handelsmerken of logo’s impliceert of vormt geen goedkeuring, goedkeuring of sponsoring van Content & Coffee door dergelijke eigenaren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Mocht u feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning of andere vragen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail: hello@blends.cloud